سفرت به خیر ...

 

«به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا، سرایم
«سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه‌ها، به باران،برسان سلام ما را»

.

.

.

استاد شفیعی کدکنی از ایران رفت !

/ 12 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید مهدی موسوی

با همه مشکلاتی که با هم داشتیم وجودش غنیمتی در ادبیات ایران بود با همه دگم اندیشی اش آزادمرد بود! و هیچوقت خودش را آلوده کثافت ها مکرد جایش خیلی خالی ست هرچند این سرنوشت کشوری ست که از شیران خالی شده باشد

علی جهانگیری

با درود تو خاموشی که بخواند تو می روی که بماند که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند ×××××××××××× بقول سید این سرنوشت بیشه های خالی است گفتم این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش گفت صبری تا کران روزگاران بایدش تازیانه رعد و نیزه آذرخشان نیز هست گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش گفتمش خالی است شهر از عاشقان اینجا نماند مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش گفت چون روح بهاران اید از اقصای شهر - مردها جوشد زخاک وانچه می باید کنون صبر مردان و دل امیدواران بایدش

علی جهانگیری

با درود تو خاموشی که بخواند تو می روی که بماند که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند ×××××××××××× بقول سید این سرنوشت بیشه های خالی است گفتم این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش گفت صبری تا کران روزگاران بایدش تازیانه رعد و نیزه آذرخشان نیز هست گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش گفتمش خالی است شهر از عاشقان اینجا نماند مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش گفت چون روح بهاران اید از اقصای شهر - مردها جوشد زخاک - آنسان که از باران گیاه وانچه می باید کنون صبر مردان و دل امیدواران بایدش پاینده باشی

مریم حقیقت

سلام زهرای گلم کاش باور میکردیم یه روز همه مون از ایران میریم! اینهمه ظلم چرا؟ یا علی

مهدی جلیلی

سلام عزیز! به روزم با دو تجربه ی قدیمی در استفاده ی از "کانکریت" و "موسیقی" منتظر نگاه های زیبای شما.

سید حسن مبارز

سلام خوندم همیشه مانا باشی[گل]

قاب قوسین

سلام آن دانشکده ی طبقه چهارم که تنها فرصت دیدن استاد بود بدون او مرده است... حیف

شرقی

سلام نازنین چقدر حیف و صد افسوس دکتر کدکنی نازنین ترین استاد ادبیات بزرگترین مرد ادبیات و شعر ... کاش می بود [ناراحت]